Vergoeding

Hieronder vindt u informatie over vergoeding van de behandeling bij verschillende zorgverzekeraars. Neemt u voor de zekerheid altijd zelf contact op met uw zorgverzekeraar om te checken hoeveel u vergoed krijgt.


Eigen risico
Voor een behandeling in de Basis GGZ wordt in elk geval uw eigen risico (minimaal 385 euro per jaar) aangesproken.


Contracten met zorgverzekeraars
Ik heb in 2020 contracten afgesloten met VGZ, Zilveren Kruis, CZ en DSW Zorgverzekeraar. Dat wil zeggen dat uw behandeling, op uw eigen risico na, volledig wordt vergoed als u een zorgverzekering hebt bij deze verzekeraars, of de verzekeraars die onder hen vallen. Ik dien de rekening rechtstreeks bij uw verzekeraar in.

Andere polissen die de behandeling volledig vergoeden
Zogenoemde zuivere restitutiepolissen geven, op het eigen risico na, ook een volledige vergoeding van de behandeling. Deze zijn:

 • De Friesland Vrije Keuze Polis (Friesland Zorgverzekeringen)
 • CZ Zorg Keuze Polis (CZ Zorgverzekeringen)
 • Ohra Basis Polis (CZ Zorgverzekeringen)
 • Delta Loyd Restitutie Polis (CZ Zorgverzekeringen)
 • ONVZ Vrije Keuze Polis (ONVZ)
 • VvAA Basis Polis (ONVZ)
 • PNO Basis Polis (ONVZ)
 • Zorg Vrij Polis (Zorg en Zekerheid)
 • De Amersfoortse Restitutie (De Amersfoortse)
 • ENO Zorg Direct Basis (ENO)
 • Zorgplan Restitutie Polis AvĂ©ro (Achmea)
 • FBTO Basis Restitutie Polis (Achmea)
 • Zorgplan Restitutie Aevitea (Achmea)
 • Ik! Zorgplan Restitutie Polis (Achmea)
 • Pro Life Principepolis Restitutie (Achmea)

Heeft u een van bovengenoemde polissen, dan stuur ik de rekening meestal naar u. U kunt vervolgens de rekening indienen bij uw zorgverzekeraar om het bedrag vergoed te krijgen.

Overige polissen
Heeft u een andere zorgverzekeringspolis dan de bovengenoemde, dan wordt uw behandeling waarschijnlijk niet volledig vergoed. U moet dan een eigen bijdrage betalen (naast het eigen risico).

Geen (verzekerde) diagnose
Mocht ik tijdens de intake geen diagnose conform de DSM-5 kunnen stellen, of als er bij u sprake is van een diagnose die zorgverzekeraars niet vergoeden, dan dient u, als u toch wilt doorgaan met de behandeling, deze zelf te betalen ("overig zorgproduct").

Mocht het bovenstaande niet duidelijk voor u zijn, dan kunt u mij laten weten welke zorgverzekeraar en welke polis u heeft. Ik kan dan voor u nazoeken hoeveel u van de behandeling vergoed krijgt.