Tarieven

De zorgverzekeraar beschrijft uw complete behandeling als "prestatie". Er zijn verschillende prestaties mogelijk. De indeling in prestaties gebeurt op basis van de zwaarte van uw zorgvraag.

2020

Hieronder ziet u mijn tarieven in 2020 voor de verschillende prestaties voor zorgverzekeraars waarmee ik geen overeenkomst heb. Voor de zorgverzekeraars waarmee ik wel een contract heb, kunnen die bedragen verschillen.

Prestatie
Kort (intake en ong. 3 tot 4 gesprekken)                     € 510
Middel    (intake en ong. 5 tot 6 gesprekken)             € 865
Intensief    (intake en ong. 7 tot 11 gesprekken)         € 1360
Chronisch (intake en ong. 7 tot 11 gesprekken)         € 1260

Onvolledige behandeltraject (max. 120 min.)             € 210
Overig zorgproduct (per gesprek)                                 € 100

Een intake telt maximaal 90 minuten: 60 minuten voor het gesprek en 30 minuten administratietijd.
Een behandelgesprek telt maximaal 60 minuten: 45 minuten voor het gesprek en 15 minuten administratietijd.
Telefoongesprekken tijdens de behandeling tellen ook mee voor de duur van de behandeling, evenals eventuele reistijd die ik maak als u niet naar het gezondheidscentrum kunt komen.

Betaalt u de behandeling zelf, zonder tussenkomst van een zorgverzekeraar, dan gelden de volgende tarieven:
Intake                                                                         € 120
Per uur (incl. 15 minuten administratietijd)     € 95

2019
Hieronder ziet u mijn tarieven in 2019 voor de verschillende prestaties, voor zorgverzekeraars waarmee ik geen overeenkomst heb. Voor de zorgverzekeraars waarmee ik wel een contract heb, kunnen die bedragen verschillen.

Prestatie
Kort (intake en ong. 3 tot 4 gesprekken)                     € 507,62
Middel    (intake en ong. 5 tot 6 gesprekken)             € 864,92
Intensief    (intake en ong. 7 tot 11 gesprekken)         € 1356,25
Chronisch (intake en ong. 7 tot 11 gesprekken)         € 1251,70

Onvolledige behandeltraject (max. 120 min.)             € 207,19
Overig zorgproduct (per gesprek)                                 € 105,25


Afspraak afzeggen

Als u een gemaakte afspraak moet afzeggen, doet u dat dan alstublieft minimaal 24 uur van tevoren. Een afspraak die minder dan 24 uur van tevoren wordt afgezegd kost € 50. Dit bedrag wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed.