Aanmelden

Op dit moment neem ik alleen patiënten van Huisartsenpraktijk Korte Akkeren in Gouda aan.


U kunt zich aanmelden door:

- een email te sturen naar info@gz-psycholoognanettekammeraat.nl
Vermeld daarin s.v.p. in elk geval uw telefoonnummer.

- te bellen naar 06-826 495 87. Mocht ik niet kunnen opnemen, spreekt u dan de voicemail in. Ik bel u zo snel mogelijk, maar in elk geval de eerstvolgende vrijdag terug.

Vervolgens zal ik u in een eerste (gratis) telefoongesprek wat informatie vragen en een inschatting maken of ik u kan helpen. Mocht u in behandeling willen en kunnen komen, dan maken we een afspraak voor een intake. Na de intake kan ik u definitief zeggen of ik u verder kan behandelen en kunt u beslissen of u dat wilt. Mocht het niet kunnen, of mocht u niet willen, dan breng ik alleen de intake in rekening.

Als u de behandeling wilt laten vergoeden door uw zorgverzekeraar (zie vergoeding) dan heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig.
De zorgverzekeraar wil dat daarin in elk geval staat:
1. de datum van verwijzing (een datum vóór intake)
2. de naam, functie en AGB-code van de verwijzer
3. uw naam, geboortedatum, adres en woonplaats
4. dat het om een verwijzing naar de generalistische Basis GGZ gaat
5. dat er (een vermoeden van) een psychische stoornis is
6. de stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer